• Helix

  • Ryaverket

  • Tyresö Aquarena

  • Sannarpsbadet

Anjobygg

Anjobygg är ett byggföretag med spetskompetens och med målet att tillföra mervärden, utöver byggandet, för varje kund. Framgång skapas genom samverkan med kunden vid såväl projektutveckling, investeringskalkylering och projektering som under byggnationen

Anjobygg har en organisation anpassad till denna process. Projektutvecklare, projekteringsledare och produktionsorganisation med specialistkompetens medverkar i projekten. Samverkansprojekt, "Partnering", är vanligt hos oss på Anjobygg.

Verksamheten har tre inriktningar; VA-Processindustri, Badanläggningar och Speciella projekt.

Anjobygg är ett specialistföretag inom NCC där ett gemensamt engagemang ger en stark effekt vad gäller erfarenhets- och kompetensöverföring inom NCC. Erfarenheter i ena landsändan implementeras i den andra. Reningsverk och badhus över hela landet är talande exempel.

NCC och Anjobygg i samverkan erbjuder våra kunder kompetens och trygghet över en stor marknad

Copyright © Anjobygg AB 2014